Công Ty TNHH Dịch Vụ The Lighthouse

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 19A đường 3/2, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2017-10-04

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ The Lighthouse

Ngành nghề kinh tế

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Quảng cáo
  • In ấn
  • Dịch vụ liên quan đến in

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ The Lighthouse và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ The Lighthouse, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Diệu Ninh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 19A đường 3/2, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.