Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Thịnh Land

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 25 Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-05-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Thịnh Land

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Thịnh Land và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Thịnh Land, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Cao Thị Phương Chi . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 25 Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.