Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Bđs Thành Công Land

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu 4, Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-08-30

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Bđs Thành Công Land

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Bđs Thành Công Land và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Bđs Thành Công Land, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Quốc Vương . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu 4, Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Việt Nam. Điện thoại: