Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản An Phát

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số nhà 13, Tập thể quân nhân, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Phúc Yên, Phường Hùng Vương, , Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-07-31

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản An Phát

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản An Phát và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản An Phát, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Vũ Đức Thắng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số nhà 13, Tập thể quân nhân, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Phúc Yên, Phường Hùng Vương, Vĩnh Phúc, Việt Nam.