Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Sửa Chữa Đường Bộ Vĩnh Phúc (Dn Chuyển Đổi Từ Công Ty Nhà Nước: Công Ty Q

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số nhà 20, Đường Kim Ngọc, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 06-07-1999

Ngày hoạt động: 1999-07-26

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Sửa Chữa Đường Bộ Vĩnh Phúc (Dn Chuyển Đổi Từ Công Ty Nhà Nước: Công Ty Q

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Sửa Chữa Đường Bộ Vĩnh Phúc (Dn Chuyển Đổi Từ Công Ty Nhà Nước: Công Ty Q và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Sửa Chữa Đường Bộ Vĩnh Phúc (Dn Chuyển Đổi Từ Công Ty Nhà Nước: Công Ty Q, đã hoạt động hơn 22 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Văn Tiến . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số nhà 20, Đường Kim Ngọc, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 0211 3 842 081