Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Kiều

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu Đồng Nhất, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 29-09-2011

Ngày hoạt động: 2011-10-20

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Kiều

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Kiều và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Kiều, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Giám đốc: Ô/B. Trần Văn Toàn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu Đồng Nhất, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam. Điện thoại: