UBND Phường Trung Sơn

Mã số thuế:
Địa chỉ: Phường Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2003-12-12

Bản đồ đến địa chỉ UBND Phường Trung Sơn

Giới thiệu doanh nghiệp

UBND Phường Trung Sơn và tên đăng ký là UBND Phường Trung Sơn, đã hoạt động hơn 19 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Phường Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam.