Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thiệu Hóa

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 29 Đinh Chương Dương, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-11-30

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thiệu Hóa

Ngành nghề kinh tế

 • Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thiệu Hóa và tên đăng ký là Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thiệu Hóa, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình. Với vốn điều lệ 100.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Đình Tiến , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 29 Đinh Chương Dương, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại: