Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Quốc Tế SANACO

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 400 Trần Phú - P Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 01-09-2008

Ngày hoạt động: 2008-09-18

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Quốc Tế SANACO

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Quốc Tế SANACO và tên đăng ký là Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Quốc Tế SANACO, đã hoạt động hơn 13 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Mạnh Phúc . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 400 Trần Phú - P Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại: