Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Quốc Tế Du Việt

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Quốc Tế Du Việt

Ngành nghề kinh tế

  • Điều hành tua du lịch
  • Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
  • Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
  • Khách sạn
  • Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Đại lý du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Quốc Tế Du Việt và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Quốc Tế Du Việt, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Điều hành tua du lịch. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Chủ tịch công ty kiêm giám đốc: (Ông) Võ Ngọc Duy Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 10/05/1989 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Giấy Chứng Minh Nhân Dân Số: Ngày Cấp: 194335060 27/07/2012 Nơi Cấp: Công An Tỉnh Quảng Bình Nơi Đăng Ký Hộ Khẩu Thường Trú: Thôn Hưng Lộc, , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam. Điện thoại: