Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Biển Cảnh Dương

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Liên Trung, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-06-17

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Biển Cảnh Dương

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Biển Cảnh Dương và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Biển Cảnh Dương, đang hoạt động trong lĩnh vực Điều hành tua du lịch. Với vốn điều lệ 200.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Thành Lộc . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Liên Trung, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam. Điện thoại: