Công Ty TNHH Du Lịch Khám Phá Bắc Miền Trung

Mã số thuế:
Địa chỉ: 43 Trương Pháp, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 23-04-2012

Ngày hoạt động: 2012-04-23

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Du Lịch Khám Phá Bắc Miền Trung

Ngành nghề kinh tế

  • Điều hành tua du lịch
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đại lý du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Du Lịch Khám Phá Bắc Miền Trung và tên đăng ký là Công Ty TNHH Du Lịch Khám Phá Bắc Miền Trung, đã hoạt động hơn 9 năm trong lĩnh vực kinh tế Điều hành tua du lịch. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Diễm Hương , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 43 Trương Pháp, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam. Điện thoại: