Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Phú Thọ

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số nhà 64 đường Bạch Đằng, Phường âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2013-10-30

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Phú Thọ

Giới thiệu doanh nghiệp

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Phú Thọ và tên đăng ký là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Phú Thọ, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành. Giám đốc: Ô/B. Đoàn Kim Nho . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số nhà 64 đường Bạch Đằng, Phường âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ, Việt Nam.