Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu 5, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2013-12-02

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn

Giới thiệu doanh nghiệp

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn và tên đăng ký là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thành Trung . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu 5, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ, Việt Nam.