Công Ty TNHH Cầm Đồ Chí Phèo

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-05-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Cầm Đồ Chí Phèo

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Cho thuê xe có động cơ

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Cầm Đồ Chí Phèo và tên đăng ký là Công Ty TNHH Cầm Đồ Chí Phèo, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động cấp tín dụng khác. Với vốn điều lệ 100.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Trọng Chí . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An, Việt Nam. Điện thoại: