Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Tiến Phát

Mã số thuế:
Địa chỉ: Xóm Đình Hát, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-05-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Tiến Phát

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Tiến Phát và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Tiến Phát, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động cấp tín dụng khác. Với vốn điều lệ 200.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Khắc Thu . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Xóm Đình Hát, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An, Việt Nam. Điện thoại: