Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vlxd Đức Năng

Mã số thuế:
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-10-04

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vlxd Đức Năng

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vlxd Đức Năng và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vlxd Đức Năng, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Năng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Xóm 4, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam. Điện thoại: