Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thương Mại Xuân Thành

Mã số thuế:
Địa chỉ: Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-09-23

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thương Mại Xuân Thành

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thương Mại Xuân Thành và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thương Mại Xuân Thành, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Với vốn điều lệ 10.000.000.000đ. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: (Ông) Trần Đức Hiến . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam. Điện thoại: