Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế:
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2009-11-10

Người sáng lập:

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch có tên giao dịch Phòng Tài Chính - Kế Hoạch, tên quốc tế Phong - Ke Hoach Finance, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);. Giám đốc: Ô/B. Tiết Văn Ngà và giám đốc là Ô/B Ô/B. Tếit Văn Ngà. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại:

Các công ty Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); khu vực Huyện Giang Thành

Xem nhiều hơn »