Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Mã số thuế:
Địa chỉ: Quốc Lộ N1, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2009-11-10

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn có tên giao dịch Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, tên quốc tế Phong Rural Development And Agriculture, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);. Giám đốc: Ô/B. Hứa Thanh Hà . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Quốc Lộ N1, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Kiên Giang, Việt Nam. Điện thoại:

Các công ty Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); khu vực Huyện Giang Thành

Xem nhiều hơn »