Công Ty TNHH Tiên Khả Linh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 01 Núi Một, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-10-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tiên Khả Linh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tiên Khả Linh và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tiên Khả Linh, đang hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Với vốn điều lệ 4.599.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Mai Tiến Lực . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 01 Núi Một, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. Điện thoại: