Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Gia Hân

Mã số thuế:
Địa chỉ: 65 Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-10-03

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Gia Hân

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Gia Hân và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Gia Hân, đang hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Lê Thị Minh Hằng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 65 Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.