TRườNG MầM NON HOA PHượNG HồNG

Mã số thuế:
Địa chỉ: ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2014-07-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ TRườNG MầM NON HOA PHượNG HồNG

Giới thiệu doanh nghiệp

TRườNG MầM NON HOA PHượNG HồNG và tên đăng ký là TRườNG MầM NON HOA PHượNG HồNG, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thanh Xuân . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.