TRườNG MầM NON HOA ANH ĐàO

Mã số thuế:
Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2014-07-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ TRườNG MầM NON HOA ANH ĐàO

Giới thiệu doanh nghiệp

TRườNG MầM NON HOA ANH ĐàO và tên đăng ký là TRườNG MầM NON HOA ANH ĐàO, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Ngọc Hương . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: