Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Giải Trí Hiệp Hưng

Mã số thuế:
Địa chỉ: 1520 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2018-08-27

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Giải Trí Hiệp Hưng

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
  • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Giải Trí Hiệp Hưng có tên giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Giải Trí Hiệp Hưng, tên quốc tế Hiep Hung Entertainment Service Private Enterprise, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: (Ông) Châu Tấn Hồng , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 1520 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Các công ty Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu khu vực Quận 9

Xem nhiều hơn »