Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Giải Trí Hoàng Gia

Mã số thuế:
Địa chỉ: 491- 493 Đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-10-03

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Giải Trí Hoàng Gia

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Giải Trí Hoàng Gia có tên giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Giải Trí Hoàng Gia, tên quốc tế Game Hoang Gia Entertainment Private Enterprise, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: (Ông) Phạm Thanh Thảo . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 491- 493 Đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.