Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản An Nhiên

Mã số thuế:
Địa chỉ: 58 Đường Đại Lộ 3, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-05-11

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản An Nhiên

Ngành nghề kinh tế

 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Quảng cáo
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản An Nhiên và tên đăng ký là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản An Nhiên, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Nguyễn Quang Thái , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 58 Đường Đại Lộ 3, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.