Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Ân Phúc

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 1 đường 48, KDC Nam Long, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-10-02

Người sáng lập:

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Ân Phúc

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Ân Phúc, tên quốc tế An Phuc Development Investment Co., Ltd và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Ân Phúc, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Đức và giám đốc là Ô/B Ô/B. Phạm Thị Thu Hà. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 1 đường 48, KDC Nam Long, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.