Công Ty TNHH Nhung Cali

Mã số thuế:
Địa chỉ: 177/3 Đường Bình Thới, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2017-02-09

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Nhung Cali

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Nhung Cali có tên giao dịch NHUNG CALI CO.,LTD, tên quốc tế Nhung Cali Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Nhung Cali, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Ngô Vũ Bích Nhung , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 177/3 Đường Bình Thới, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.