Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Sơn Hà

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 392/20/68 Đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-07-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Sơn Hà

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Sơn Hà và tên đăng ký là Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Sơn Hà, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Bùi Cao Sơn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 392/20/68 Đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.