Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Country Holdings

Mã số thuế:
Địa chỉ: 3/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-06-26

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Country Holdings

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Country Holdings, tên quốc tế Country Holdings Real Estate Group Corporation và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Country Holdings, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 1.800.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Trương Huê Thành . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 3/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.