Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Tâm Việt

Mã số thuế:
Địa chỉ: 19/8A Lê Thành Phương, Phường 15, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD:

Ngày hoạt động: 2016-04-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Tâm Việt

Ngành nghề kinh tế

 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Tâm Việt và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Tâm Việt, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Hiền Quang , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 19/8A Lê Thành Phương, Phường 15, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.