Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phương Đông

Mã số thuế:
Địa chỉ: 102 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2018-04-24

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phương Đông

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Xuất bản phần mềm

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phương Đông có tên giao dịch CÔNG TY GIẢI TRÍ PHƯƠNG ĐÔNG, tên quốc tế Phuong Dong Entertainment Service Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phương Đông, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 50.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Hưng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 102 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.