Công Ty TNHH Bất Động Sản Phước Bình Kim

Mã số thuế:
Địa chỉ: 79/17 đường 109, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2018-07-05

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Bất Động Sản Phước Bình Kim

Ngành nghề kinh tế

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Quảng cáo
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Đại lý du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Bất Động Sản Phước Bình Kim có tên giao dịch PB KIM REAL ESTATE LTD, tên quốc tế Phuoc Binh Kim Real Estate Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Bất Động Sản Phước Bình Kim, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyên Thị Kim Huệ , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 79/17 đường 109, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.