Công Ty TNHH Bất Động Sản Diamondland

Mã số thuế:
Địa chỉ: 75/2 Long Thuận, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2018-05-17

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Bất Động Sản Diamondland

Ngành nghề kinh tế

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Quảng cáo
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Bất Động Sản Diamondland, tên quốc tế Diamondland Real Estate Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Bất Động Sản Diamondland, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Công Thắng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 75/2 Long Thuận, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.