Công Ty TNHH Alpha Data

Mã số thuế:
Địa chỉ: 21 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-08-21

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Alpha Data

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Alpha Data có tên giao dịch ALPHA DATA, tên quốc tế Alpha Data Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Alpha Data, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 50.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Công Vinh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 21 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.