Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Sunland

Mã số thuế:
Địa chỉ: 204/16/9a Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-04-09

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Sunland

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Sunland và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Sunland, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Bà) Trần Thị Minh Phương . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 204/16/9a Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.