Công Ty Cổ Phần Saigon House Investment

Mã số thuế:
Địa chỉ: 14 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-03-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Saigon House Investment

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Saigon House Investment, tên quốc tế Saigon House Investment Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Saigon House Investment, đang hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 50.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Nhật Lệ . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 14 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.