Công Ty Cổ Phần TM & DV Tư Vấn Đầu Tư Tat - Việt Tín

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 11 Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-05-09

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần TM & DV Tư Vấn Đầu Tư Tat - Việt Tín

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần TM & DV Tư Vấn Đầu Tư Tat - Việt Tín có tên giao dịch TAT - VIET TIN., JSC, tên quốc tế Tat - Viet Tin Investment Consultant TM & DV Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần TM & DV Tư Vấn Đầu Tư Tat - Việt Tín, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 9.900.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Tạ Anh Tuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 11 Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.