Phòng du lịch văn hoá và thông tin

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 195 Lý Thánh Tông, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-06-05

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Phòng du lịch văn hoá và thông tin

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng du lịch văn hoá và thông tin và tên đăng ký là Phòng du lịch văn hoá và thông tin, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Đỗ Văn Viết . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 195 Lý Thánh Tông, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam. Điện thoại: