Công Ty TNHH Câu Lạc Bộ Giải Trí Ma Cao

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 65 Đường Đình Đoài, Tổ dân phố Độc Lập, Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2017-04-22

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Câu Lạc Bộ Giải Trí Ma Cao

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Câu Lạc Bộ Giải Trí Ma Cao, tên quốc tế Ma Cao Entertainment Club Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Câu Lạc Bộ Giải Trí Ma Cao, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 6.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Hoàng Tuấn Đạt . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 65 Đường Đình Đoài, Tổ dân phố Độc Lập, Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam.