Công Ty TNHH TM & DV Phương Bảo Hân

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu Phú Tảo, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-03-25

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH TM & DV Phương Bảo Hân

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH TM & DV Phương Bảo Hân và tên đăng ký là Công Ty TNHH TM & DV Phương Bảo Hân, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.900.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Hiên . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu Phú Tảo, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam. Điện thoại: