Công Ty TNHH Ca Nhạc Tạp Kỹ Thủy Trang

Mã số thuế:
Địa chỉ: Xóm Dạ, thôn Nhân Nghĩa, xã Nam Đồng, Xã Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-04-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Ca Nhạc Tạp Kỹ Thủy Trang

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Ca Nhạc Tạp Kỹ Thủy Trang và tên đăng ký là Công Ty TNHH Ca Nhạc Tạp Kỹ Thủy Trang, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 600.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Đỗ Đức Thành . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Xóm Dạ, thôn Nhân Nghĩa, xã Nam Đồng, Xã Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam.