Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Đoàn Phát

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thuỳ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 05-03-2009

Ngày hoạt động: 2009-03-05

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Đoàn Phát

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Đoàn Phát và tên đăng ký là Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Đoàn Phát, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Văn Tuệ . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thuỳ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam.