Công ty TNHH một thành viên sản xuất kim khí Trung Nguyên

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Rùa Hạ II, xã Thanh Thuỳ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 10-03-2009

Ngày hoạt động: 2009-03-10

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH một thành viên sản xuất kim khí Trung Nguyên

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên sản xuất kim khí Trung Nguyên và tên đăng ký là Công ty TNHH một thành viên sản xuất kim khí Trung Nguyên, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Trung Kiên . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Rùa Hạ II, xã Thanh Thuỳ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam.