Công ty TNHH thương mại Anh Hoàng

Mã số thuế:
Địa chỉ: , Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 17-03-2003

Ngày hoạt động: 2003-05-01

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH thương mại Anh Hoàng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH thương mại Anh Hoàng và tên đăng ký là Công ty TNHH thương mại Anh Hoàng, đã hoạt động hơn 21 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Trịnh Văn Kế . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: , Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: