Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Trọng Việt ý

Mã số thuế:
Địa chỉ: H29/4 K40 Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD:

Ngày hoạt động: 2016-04-12

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Trọng Việt ý

Ngành nghề kinh tế

  • Điều hành tua du lịch
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Đại lý du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Trọng Việt ý và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Trọng Việt ý, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Điều hành tua du lịch. Giám đốc: Ô/B. Lưu Công Trọng ý , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: H29/4 K40 Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam.