Công Ty TNHH Travel Ambassadors

Mã số thuế:
Địa chỉ: 140/25 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-08-15

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Travel Ambassadors

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Travel Ambassadors có tên giao dịch TRAVEL AMBASSADORS, tên quốc tế Travel Ambassadors Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Travel Ambassadors, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Điều hành tua du lịch. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Bùi Long Uyên . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 140/25 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.