HTX Long Giang

Mã số thuế:
Địa chỉ: 158 đường 3/2 Cần thơ, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp TPCT

Ngày hoạt động: 2001-04-01

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ HTX Long Giang

Giới thiệu doanh nghiệp

HTX Long Giang và tên đăng ký là HTX Long Giang, đã hoạt động hơn 21 năm trong lĩnh vực kinh tế Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Xuân Hoà . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 158 đường 3/2 Cần thơ, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam.