HTX Sông Hậu

Mã số thuế:
Địa chỉ: , Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp CT

Ngày hoạt động: 2004-03-01

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ HTX Sông Hậu

Giới thiệu doanh nghiệp

HTX Sông Hậu và tên đăng ký là HTX Sông Hậu, đã hoạt động hơn 18 năm trong lĩnh vực kinh tế Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa. Giám đốc: Ô/B. Lý Thị Thu Tràng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: , Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam.